kunst en techniek atelier voor meisjes en jongens van 6-100 jaar

 

Dinsdag 10 november tot en met woensdag 16 december was WOW?! te gast op obs De Gouw.

 

Wij willen graag iedereen danken die die het atelier mede mogelijk hebben gemaakt: Annemieke Leusen van Zaan Primair die het initiatief heeft genomen het atelier weer te laten plaatsvinden, Zaan Primair voor de financiering, FluXus voor financiële en alle overige onvoorwaardelijke steun, obs De Gouw, alle bezoekers en vooral ook Jereldine Cabot en Hessel Kraaij die ons elke woensdag zijn komen helpen. Dank!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag- en woensdagochtend komen er klassen van De Gouw en van omringende scholen om het atelier uit te proberen. Kinderen die de smaak te pakken hebben kunnen op woensdagmiddagen tussen 14:00 en 16:30 uur terugkomen om verder te gaan met hun onderzoek. Dat er flink wordt geëxperimenteerd blijkt wel uit onderstaande foto's.

Er wordt ook veel aandacht besteed aan de vragen die kinderen stellen. Zij worden gestimuleerd om zelf een onderzoeksvraag te formuleren en daarmee aan de slag te gaan. Zelf experimenteren, maar ook zelf antwoorden proberen te vinden.

Van alle experimenten kunnen kinderen met een iPad foto's maken en deze aan het einde van het onderzoek naar zichzelf mailen, met een korte beschrijving van hun bevindingen.

Hulp bij het onderzoek, de experimenten en de uiteindelijke evaluatie wordt door de begeleiders van het atelier zoveel mogelijk gedaan door middel van open vragen stellen in plaats van antwoorden geven.

Het is belangrijk dat iedereen in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier kan ontdekken wat hij/zij zelf belangrijk vindt.

 

Klik voor verslag van week 47, week 48, week 49, week 50, week 51.

Fotografie: Marcel Fraij / atelier WOW?!

WOW?! op De Gouw vond plaats in een lokaal dat volledig was getransformeerd tot een groot donker- en een kleiner daglicht atelier.

De installaties in het donkere atelier bestonden uit twee grote tetraëders van 3x3x3 meter, waarbinnen en waaromheen kinderen volop kunnen experimenteren met licht, schaduw, reflectie, diverse lichtbronnen, 2D objecten 3D maken en andersom, onmogelijk bouwen, licht programmeren met de iPad, vormen maken, vergroten en verkleinen...

 

Verslag van week 47

Naar aanleiding van onze bevindingen van afgelopen week hebben wij het atelier aangepast. Kinderen kunnen vormen en kleuren rechtstreeks via een ipad projecteren op een wand wat een magisch effect heeft. In plaats van houten bouwblokken zijn er grote piepschuimblokken die meer mogelijkheden bieden om onmogelijke bouwwerken te maken in combinatie met schaduwen. Ook zijn er meer mogelijkheden om kleuren te mengen: door te tekenen op een iPad die lichtcirkels in het atelier projecteert (via spiegels die op het digibord zijn geïnstalleerd) verschijnen op verschillende plekken in het atelier tekeningen en tekst (dat vergt inzicht want het wordt geprojecteerd via spiegels waardoor tekst in speigelbeeld staat. Dat betekent dus schrijven in speigelbeeld!).

 

Op dinsdag en woensdag zijn groepen 5 en 6 van basisschool De Tamarinde langs geweest en groep 4 van De Gouw. Kinderen krijgen een performance te zien zodat de mogelijkheden van het atelier duidelijk worden. Daarna kunnen ze zelf bedenken met welke onderzoeksvraag zij het atelier ingaan. Een jongen wilde met een iPad de lichteffecten van blacklight vastleggen. Hij kwam erachter dat als je de iPad beweegt terwijl je een foto neemt je een 3D effect krijgt!

 

Verslag van week 48

Deze week waren kinderen van de nabijgelegen Paus Joannes school op bezoek. Om meer nadruk te leggen op de mogelijkheden van 2D - 3D effecten door middel van licht, konden kinderen t-shirts en diverse objecten met fluortape beplakken. Met de Ipad werden foto's gemaakt die met de juiste belichting en beweging een 3D beeld tevoorschijn toverden. Opvallend hoe inventief kinderen hiermee omgaan en hoe magisch zij de werking van blacklight en fluorescentie vinden.

 

Als een kind niet direct een vraag weet kan het via een programmaatje op de iPad, geschreven door Marcel Fraij, at random een vraag krijgen. Dit werkt heel goed als start om kinderen op weg te helpen. Uiteindelijk krijgen zij spelenderwijs te beste inzichten en meest bijzondere resultaten.

 

Er wordt ook veel aandacht besteed aan de evaluatie. Kinderen vertellen wat ze hebben ontdekt en kunnen dat ook aan de hele groep laten zien.

 

Het inloop atelier op woensdagmiddag werd goed bezocht. Twee jongens zijn heel serieus aan de slag gegaan om een stad van licht te bouwen. In het lichte atelier zijn kinderen gaan experimenteren met voorwerpen op een iPad waar ze foto's van namen en op die manier een Droste-effect wisten te creëren.

 

Deze resultaten leiden ertoe we volgende week meer nadruk gaan leggen op 2D - 3D effecten in het atelier.

 

terug naar boven

Voor kinderen van groep 3, die er deze week waren, is het abstractie niveau van het atelier iets te hoog. Zij zijn daarom begonnen met het maken van lichte, transparante objectjes, geïnspireerd op Alexander Calder,  waarmee zij de mogelijkheden van het atelier konden ontdekken.

Volgende week komen kinderen van De Kernschool op bezoek, een speciale openbare school voor basisonderwijs aan eerstejaars nieuwkomers. Zij spreken nog niet zo goed Nederlands waardoor er vooral veel aandacht op de performance zal komen te liggen die alle groepen van scholen die het atelier bezoeken te zien krijgen voordat kinderen zelf aan de slag gaan. En ook zij zullen objecten maken om het atelier mee te verkennen.

 

Verslag van week 49

Een beetje verlegen en schuchter maar wel heel enthousiast zijn afgelopen week kinderen van De Kernschool (een speciale openbare school voor basisonderwijs aan eerstejaars nieuwkomers) gaan experimenteren.

 

Vooral de eerste twee groepen die pas net in Nederland zijn en nog niet zo goed Nederlands begrijpen en spreken startten hun zoektocht door eerst zelf iets te maken in het daglicht atelier.

Met ijslolly stokjes zijn vormen gemaakt die zonder lijm of plakband een stevige constructie hadden. Met pijperagers, fluor tape, rietjes en draad zijn silhouetten gemaakt.

Dit gaf een goede basis om in het atelier te gaan spelen met licht.

 

De kinderen waren ontzettend nieuwsgierig, verwonderd en hoogst waarschijnlijk verbaasd door de hoeveelheid aan mogelijkheden. Pas na een uurtje kwamen ze wat meer los en werden er echte ontdekkingen gedaan.

 

 

Kinderen die hier al langer zijn en al vrij goed Nederlands kunnen voelden zich zekerder en gingen vrijwel direct op onderzoek uit.

 

Een jongen was gefascineerd door de piepschuim bouwblokken, die in combinatie met vormen op de magneetwand een projectie geven van een onmogelijk bouwwerk.

 

De schaduw van een puntdakje zorgde ervoor dat hij de kubussen zo ging rangschikken dat er ook een puntdak tevoorschijn kwam. Het is voor het eerst dat wij deze simpele, maar zo doeltreffende interventie zagen.

 

De foto's zijn deze week allemaal door de kinderen zelf gemaakt.

 

 

Verslag van week 50

Afgelopen woensdagochtend zijn leerlingen van speciaal onderwijs Het Dok gekomen en een aantal van hen zijn 's middags weer teruggekomen. De kinderen waren super enthousiast en hebben veel uitgeprobeerd.

Ook kinderen van De Kernschool zijn op de vrije inloop op woensdagmiddag teruggekomen. Prachtig om te zien dat deze kinderen in een korte tijd een eigen vrijheid weten te veroveren.

 

Een jongen heeft geprobeerd een zwevende ster te maken met flesjes water en stroken papier. Een aantal kinderen heeft ook met de eigen smartphone gefotografeerd en het spannende daarvan was dat ze 's middags met hun eigen telefoon afdrukken hiervan hebben gemaakt in de glow-in-the-dark ruimte!

De foto's deze keer zijn van Dayan Kelder, leerling op Het Dok.

 

 

 

 

Verslag van week 51

De laatste week van WOW?! op de Gouw zijn veel kinderen van groep 3 en zelfs groep 1 en 2 geweest. Minder onderzoeksvragen maar des te meer experimenten! Onbevangen en ongebreideld met mooie, bijzondere resultaten en nieuwe inzichten!

 

Oudere kinderen hebben deze week vooral de mogelijkheid van mega projecties in de ruimte ontdekt met verschillende objecten, maar ook... met zichzelf!